FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF MATHEMATICS


--

Tez Savunması


Bölümümüz doktora öğrencisi Tülin Altunöz, "Exotic 4-Manifolds and
Hyperelliptic Lefschetz Fibrations" başlıklı tezini 23 Şubat Cuma günü
saat 15.00'te Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Korkmaz