FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF MATHEMATICS


--

Tez Savunması


Bölümümüz doktora öğrencisi Yousef A. M. Dabboorasad, "Convergence in Locally Solid Vector Lattices" başlıklı tezini

14 Mart Çarşamba günü saat 15.40'ta Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eduard EmelyanovSaygıyla bilgilerinize sunulur.


Matematik Bölümü Başkanlığı