FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


Administrative Staff

Photo Name Office Phone and email
Güldane GÜMÜŞ 116 2971
gumus
Nesim AKYOL 131 5351 
nakyol
Burcu DEMİRALAY 117 5399
deburcu
Adem BULAT 118 2983
buadem
Melih SEZGİN 131 5361
msezgin
empty Saadettin SELVİTOP Z-23 5371
selvitop