FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


Tez Savunması

Tez Savunması

Bölümümüz doktora öğrencisi Hanife Varlı, "Perfect Discrete Morse
Functions on Connected Sums" başlıklı tezini 20 Ekim 2017 Cuma günü saat
15.40'da Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmetcik Pamuk
Ortak Tez danışmanı: Prof. Dr. Neza Mramor KostaSaygıyla bilgilerinize sunulur.


Matematik Bölümü Başkanlığı