FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


Tez Savunması

Tez Savunması

Bölümümüz doktora öğrencisi Ergün Bilen, "On Some Classes of Semi-Discrete
Darboux Integrable Equations" başlıklı tezini 12 Aralık 2017 Salı günü
saat 09.30'da Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kostyantyn ZheltukhinSaygıyla bilgilerinize sunulur.


Matematik Bölümü Başkanlığı