FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


-

Tez Savunması


Bölümümüz doktora öğrencisi Yousef A. M. Dabboorasad, "Convergence in Locally Solid Vector Lattices" başlıklı tezini 

14 Mart Çarşamba günü saat 15.40'ta Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.


Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eduard Emelyanov

Saygıyla bilgilerinize sunulur.

Matematik Bölümü Başkanlığı