FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


Matematik Bölümü ve İş OlanaklarıMatematik

Matematik, bilim teknoloji ve sanayideki uygulamaların yanı sıra kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılmış bir bilim dalıdır. Tarihsel olarak ilk belirgin bilim dalı olan matematik günümüzde diğer disiplinlerle yakından etkileşen, hemen her konuda uygulaması olan ve kendi alt dallarının çok hızlı geliştiği canlı bir araştırma alanıdır.

 

1961 yılında kurulan ODTÜ Matematik Bölümü’nde yaklaşık 345 lisans öğrencisi, 48bütünleşik doktora, 31 doktora, 10 yüksek lisans, ayrıca yaklaşık 17 çift ana dal ve 10 yan dal öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim kadrosu temel ve uygulamalı matematiğin bir alt dalında araştırma yapan 40 öğretim elemanı ve aynı zamanda bu bölümde yüksek lisans veya doktora çalışması yapan 56 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. ODTÜ Matematik Bölümü’nde matematik çalışma alanlarından analiz, cebir, topoloji, geometri ve uygulamalı matematiğin bir çok dallarında araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bölüm elemanları bireysel araştırmalarının yanı sıra, yurt dışında çeşitli üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmektedirler. Her yıl çeşitli ülkelerden de misafir öğretim üyeleri ODTÜ Matematik Bölümü’nde ders vermekte, hem de dinamik ve çağdaş bir araştırma ortamı oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. Çağdaş bir matematik lisans programı bir yandan öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlarken, bir yandan da üniversite sonrası çalışma hayatlarında uygulayabilecekleri bilgiler vermek durumundadır. Bu farklı gereksinimleri esnek bir şekilde karşılayabilmek için bölümün lisans programı, öğrenciye sağlam bir temel vermeyi hedefleyen zorunlu derslerin üzerine çok sayıda seçmeli derslerden oluşmaktadır.


Diğer ODTÜ lisans programlarının üstün başarılı öğrencilerine sunulan matematik çift ana dal ve yan dal programları da benzer gereksinimleri karşılamak içindir. Bölümde 42 kişisel bilgisayardan oluşan bir güncel bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm web sayfasından, bölümde verilen tüm derslerle ilgili bilgilere, yüksek lisans ve doktora tezlerinin listesine, yapılan araştırma makaleleri ve bölümle ilgili diğer bilgilere ulaşmak mümkündür. Internet aracılığıyla dünyadaki tüm matematik bölümlerine, matematikle ilgili bilimsel makalelere, ders notu ve yazılıma erişilebilmekte; MathSciNet aracılığıyla matematikle ilgili makale taraması yapılabilmektedir.


İş Olanakları

ODTÜ Matematik Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde uygulamalı matematik, bilgisayar, eğitim konularında, bir kısmı ise üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde matematik, şifreleme ve kodlama içeren kredi kartı güvenliği, diğer bankacılık işlemlerinde güvenlik, haberleşme güvenliği, çevre sorunları, DNA dizilimlerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi gibi çok farklı alanlarda uygulama bulmakta ve mezunlarımıza giderek artan çalışma olanakları yaratmaktadır.