FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜ


**

Tez Savunması

Bölümümüz lisans sonrası doktora öğrencisi Elif Uyanık (Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Murat Yurdakul) "On Bounded and Unbounded Operators" başlıklı
tezini 2 Haziran 2017 Cuma günü saat 14.00'te Gündüz İkeda Seminer
Odasında savunacaklardır.

Saygıyla bilgilerinize sunulur.


Matematik Bölümü Başkanlığı