26 Nisan 2024 tarihli ODTÜ Matematik Bölüm Kurulu kararı sonucunda aşağıdaki metnin paylaşılması uygun görülmüştür.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin topluma ve ülkemize kuruluşundan bu yana yapmakta olduğu katkıda, köklü geleneğinin ve bu geleneğin ayrılmaz bir parçası olan katılımcı karar alma süreçlerinin büyük bir payı bulunmaktadır. Bu bağlamda, ODTÜ kültürünün sürekliliği, öğrencilerimizin motivasyonu ve üniversitemizin kamuoyundaki görünürlüğü dikkate alındığında, Bahar Şenliği ve Mezuniyet Töreni gibi sembol haline gelmiş etkinliklerimizde Devrim Stadyumu'nun kullanılmasını önemli buluyoruz.

Rektörlüğün geniş katılımlı kitlesel aktivitelerin yaratacağı çevre kirliliği, güvenlik ve benzeri konularla ilgili kaygılarını anlıyor; ancak yine de öğrencilerimizin taleplerini de içeren uygun bir çözümün bulunabileceğine olan inancımızı sürdürüyoruz.Last Updated:
30/04/2024 - 17:26